• Vedoucí obchodu
  • Inovativní a vedoucí
  • Nejbezpečnější technologie
Overige machines

Ostatní stroje

Skupina KOKS má výběr produktů, které nemusí nutně spadat do výše uvedených segmentů, a proto se nazývají „zbývající stroje“. Zde najdete mobilní myčku vzduchu a KOKS Tainer. Myčka vzduchu čistí páry / plyny, které se uvolňují při vakuování produktů pomocí vakuové technologie. KOKS Tainer je mobilní skladovací kontejner, který lze použít pro skladování kapalin a nebezpečných látek. Hledáte řešení pro konkrétní aplikaci? V takovém případě se prosím obraťte na KOKS a získejte náležité rady a informace. Telefon: +31 (0) 72 540 6699.