• Marktleider
  • Innovatief & toonaangevend
  • Veiligste technologie
0
PRODUCTAANBOD
PRODUCTAANBOD
0

Voorkom ongewenste situaties door regelmatig onderhoud aan vacuümwagens en industriële reinigingsmachines

Onderhoud en service

2e Voorkom ongewenste situaties door regelmatig onderhoud aan vacuümwagens en industriële reinigingsmachines
2e Onderhoud en service

KOKS Group heeft zich in dertig jaar weten te ontwikkelen tot een topspeler in de markt. De Alkmaarse producent en leverancier van reinigingsmaterieel opereert wereldwijd meer dan succesvol dankzij een slimme bedrijfsfilosofie en een ongekende innovatiedrang. Sleutelwoorden: kwaliteit, veiligheid en ergonomie. “We gaan steeds een stapje verder”. Een brede specialist. Zo zet chief executive officer en eigenaar Rick Koks (tweede generatie) het bedrijf bij voorkeur neer. Kernachtig, no nonsense. En succesvol. KOKS Group, producent en leverancier van geavanceerde reinigings- en transportmachines voor de marktsegmenten industrie en riool, zag dik een kwart eeuw geleden het levenslicht en groeide in relatief korte tijd explosief. In die beginjaren werd de basis gelegd voor de succesvolle multinational van nu.

Aanvankelijk richtte KOKS Group zich op hogedrukpompen en vervolgens op vacuümunits (wagens) voor industrie en overheid. Allengs kwamen daar steeds meer activiteiten bij. Om de groei aan te blijven kunnen, koos de onderneming een koerswijziging die het bedrijf terug naar de kern voerde: productie. De afgelopen jaren ging de focus daarbij specifiek naar de industrie. KOKS Group een bedrijvengroep met zo'n 300 werknemers. De hoofdvestiging zit nog altijd in Alkmaar. Daarnaast is er een vestiging en fabriek in Barneveld, gericht op de tak rioolreiniging, een productiefabriek en vestiging (ruwbouw) in Tsjechië en zijn er vestigingen in Saoedi-Arabië en in Amerika.

Error compiling template "Designs/ClientBase_generated/Paragraph/DefaultParagraph.cshtml"
Line 518: 'CTAButton' does not contain a definition for 'Configuration' and no accessible extension method 'Configuration' accepting a first argument of type 'CTAButton' could be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)
Line 518: 'CTAButton' does not contain a definition for 'Configuration' and no accessible extension method 'Configuration' accepting a first argument of type 'CTAButton' could be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)
Line 529: 'CTAButton' does not contain a definition for 'Configuration' and no accessible extension method 'Configuration' accepting a first argument of type 'CTAButton' could be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)
Line 529: 'CTAButton' does not contain a definition for 'Configuration' and no accessible extension method 'Configuration' accepting a first argument of type 'CTAButton' could be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)

1 //------------------------------------------------------------------------------ 2 // <auto-generated> 3 // This code was generated by a tool. 4 // Runtime Version:4.0.30319.42000 5 // 6 // Changes to this file may cause incorrect behavior and will be lost if 7 // the code is regenerated. 8 // </auto-generated> 9 //------------------------------------------------------------------------------ 10 11 namespace CompiledRazorTemplates.Dynamic { 12 using System; 13 using System.Collections.Generic; 14 using System.Linq; 15 16 #line 28 "D:\dynamicweb.net\Solutions\Bluedesk\koksgroup.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\ClientBase_generated\Paragraph\DefaultParagraph.cshtml" 17 using Dynamicweb; 18 19 #line default 20 #line hidden 21 22 #line 29 "D:\dynamicweb.net\Solutions\Bluedesk\koksgroup.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\ClientBase_generated\Paragraph\DefaultParagraph.cshtml" 23 using Dynamicweb.Content.Items; 24 25 #line default 26 #line hidden 27 28 #line 30 "D:\dynamicweb.net\Solutions\Bluedesk\koksgroup.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\ClientBase_generated\Paragraph\DefaultParagraph.cshtml" 29 using Bluedesk.DynamicWeb.ItemTypes; 30 31 #line default 32 #line hidden 33 34 #line 10 "D:\dynamicweb.net\Solutions\Bluedesk\koksgroup.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\ClientBase_generated\Paragraph\DefaultParagraph.cshtml" 35 using Bluedesk.DynamicWeb.ItemTypes.Extensions; 36 37 #line default 38 #line hidden 39 40 #line 11 "D:\dynamicweb.net\Solutions\Bluedesk\koksgroup.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\ClientBase_generated\Paragraph\DefaultParagraph.cshtml" 41 using Bluedesk.DynamicWeb.ItemTypes.Configuration; 42 43 #line default 44 #line hidden 45 46 #line 12 "D:\dynamicweb.net\Solutions\Bluedesk\koksgroup.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\ClientBase_generated\Paragraph\DefaultParagraph.cshtml" 47 using Bluedesk.DynamicWeb.ItemTypes.Settings.Configuration; 48 49 #line default 50 #line hidden 51 52 #line 14 "D:\dynamicweb.net\Solutions\Bluedesk\koksgroup.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\ClientBase_generated\Paragraph\DefaultParagraph.cshtml" 53 using Dynamicweb.Frontend; 54 55 #line default 56 #line hidden 57 58 #line 15 "D:\dynamicweb.net\Solutions\Bluedesk\koksgroup.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\ClientBase_generated\Paragraph\DefaultParagraph.cshtml" 59 using Bluedesk.DynamicWeb.ItemTypes.BaseSolution; 60 61 #line default 62 #line hidden 63 64 65 public class RazorEngine_2b42c66c0ae64d60b5f344da12b1087a : Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateBase<Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateModel<Dynamicweb.Rendering.Template>> { 66 67 #line hidden 68 69 #line 17 "D:\dynamicweb.net\Solutions\Bluedesk\koksgroup.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\ClientBase_generated\Paragraph\DefaultParagraph.cshtml" 70 public RazorEngine.Templating.TemplateWriter RenderButton(CTAButton button, PageView Pageview) 71 { 72 #line default 73 #line hidden 74 return new RazorEngine.Templating.TemplateWriter(__razor_helper_writer => { 75 76 #line 18 "D:\dynamicweb.net\Solutions\Bluedesk\koksgroup.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\ClientBase_generated\Paragraph\DefaultParagraph.cshtml" 77 78 79 if (!string.IsNullOrWhiteSpace(button.GetLink(Pageview))) 80 { 81 string Template = button.GetButtonTemplate().Replace("{{ ButtonLink }}", button.GetLink(Pageview)); 82 83 84 #line default 85 #line hidden 86 87 #line 23 "D:\dynamicweb.net\Solutions\Bluedesk\koksgroup.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\ClientBase_generated\Paragraph\DefaultParagraph.cshtml" 88 WriteTo(__razor_helper_writer, Template); 89 90 91 #line default 92 #line hidden 93 94 #line 23 "D:\dynamicweb.net\Solutions\Bluedesk\koksgroup.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\ClientBase_generated\Paragraph\DefaultParagraph.cshtml" 95 ; 96 } 97 98 99 #line default 100 #line hidden 101 }); 102 103 #line 25 "D:\dynamicweb.net\Solutions\Bluedesk\koksgroup.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\ClientBase_generated\Paragraph\DefaultParagraph.cshtml" 104 } 105 #line default 106 #line hidden 107 108 109 #line 32 "D:\dynamicweb.net\Solutions\Bluedesk\koksgroup.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\ClientBase_generated\Paragraph\DefaultParagraph.cshtml" 110 111 112 Dictionary<string, string> GetFontConfiguration(string TextColor, FontConfigurationItemTab FontConfiguration) 113 { 114 var colorService = new ColorSwatchService(); 115 TextColor = !string.IsNullOrWhiteSpace(TextColor) ? TextColor : "" ; 116 TextColor = !TextColor.Contains("#") ? colorService.GetHexColor(Pageview.AreaID, TextColor) : TextColor; 117 Dictionary<string, string> FontConfig = new Dictionary<string, string>() { 118 { "textColor" , TextColor }, 119 { "fontSize" , FontConfiguration.FontSize }, 120 { "lineHeight", FontConfiguration.LineHeight}, 121 { "fontFamily" , FontConfiguration.FontConfiguration.FontFamily }, 122 { "fontWeight" , FontConfiguration.FontWeight }, 123 { "fontStyle" , FontConfiguration.FontStyle } 124 }; 125 return FontConfig; 126 } 127 128 public string GenerateButtonConfigVariables(ButtonConfiguration BC, MasterConfig mc, int areaId) 129 { 130 string ButtonLabelAlignment = BC.ButtonLabelAlignment; 131 switch (ButtonLabelAlignment) 132 { 133 case "align-left": 134 ButtonLabelAlignment = "flex-start"; 135 break; 136 case "align-center": 137 ButtonLabelAlignment = "center"; 138 break; 139 case "align-right": 140 ButtonLabelAlignment = "flex-end"; 141 break; 142 case "align-full": 143 ButtonLabelAlignment = "space-between"; 144 break; 145 default: 146 ButtonLabelAlignment = "flex-start"; 147 break; 148 } 149 150 var btnStyleBlock = new System.Text.StringBuilder(); 151 152 // General Config 153 btnStyleBlock.Append(GenerateCssVar("btn-min-height", $"{mc.GeneralConfiguration.ButtonHeight}px")); 154 btnStyleBlock.Append(GenerateCssVar("btn-border-radius", $"{mc.GeneralConfiguration.RoundedCornerValue}px")); 155 156 // Button Config 157 btnStyleBlock.Append(GenerateCssVar("btn-border-width", $"{BC.BorderSize.ToString()}px")); 158 btnStyleBlock.Append(GenerateCssVar("btn-label-alignment", ButtonLabelAlignment)); 159 160 // Button Config Tab 161 btnStyleBlock.Append(GenerateCssVar("btn-bg-color", BC.ButtonColorConfiguration.BackgroundColor.GetColorCode(areaId))); 162 btnStyleBlock.Append(GenerateCssVar("btn-font-color", BC.ButtonColorConfiguration.FontColor.GetColorCode(areaId))); 163 btnStyleBlock.Append(GenerateCssVar("btn-border-color", BC.ButtonColorConfiguration.BorderColor.GetColorCode(areaId))); 164 165 // Button Config Hover tab 166 btnStyleBlock.Append(GenerateCssVar("btn-bg-color-hover", BC.ButtonHoverColorConfiguration.BackgroundColor.GetColorCode(areaId))); 167 btnStyleBlock.Append(GenerateCssVar("btn-font-color-hover", BC.ButtonHoverColorConfiguration.FontColor.GetColorCode(areaId))); 168 btnStyleBlock.Append(GenerateCssVar("btn-border-color-hover", BC.ButtonHoverColorConfiguration.BorderColor.GetColorCode(areaId))); 169 170 // Button Config Font Config 171 btnStyleBlock.Append(GenerateCssVar("btn-font-size", BC.FontConfiguration.FontSize)); 172 btnStyleBlock.Append(GenerateCssVar("btn-font-config-color", BC.FontConfiguration.Color.GetColorCode(areaId))); 173 btnStyleBlock.Append(GenerateCssVar("btn-font-line-height", BC.FontConfiguration.LineHeight)); 174 btnStyleBlock.Append(GenerateCssVar("btn-font-family", BC.FontConfiguration.FontConfiguration.FontFamily)); 175 btnStyleBlock.Append(GenerateCssVar("btn-font-weight", BC.FontConfiguration.FontWeight)); 176 btnStyleBlock.Append(GenerateCssVar("btn-font-transform", BC.FontConfiguration.FontStyle)); 177 178 return btnStyleBlock.ToString(); 179 } 180 181 public string GenerateCssVar(string name, string value) 182 { 183 if (!string.IsNullOrWhiteSpace(value)) { 184 return $"--{name}: {value};"; 185 } else { 186 return ""; 187 } 188 } 189 190 #line default 191 #line hidden 192 193 194 public RazorEngine_2b42c66c0ae64d60b5f344da12b1087a() { 195 } 196 197 public override void Execute() { 198 WriteLiteral("\r\n"); 199 200 WriteLiteral("\r\n"); 201 202 WriteLiteral("\r\n"); 203 204 WriteLiteral("\r\n"); 205 206 WriteLiteral("\r\n\r\n"); 207 208 209 #line 114 "D:\dynamicweb.net\Solutions\Bluedesk\koksgroup.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\ClientBase_generated\Paragraph\DefaultParagraph.cshtml" 210 211 DefaultParagraph _data = ItemManager.Storage.GetById<DefaultParagraph>(Pageview.CurrentParagraph.ItemId ?? "0"); 212 var paragraphID = Pageview.CurrentParagraph.ID; 213 var backgroundClass = !string.IsNullOrWhiteSpace(_data.BackgroundConfiguration.BackgroundClass) ? string.Format("bg-{0}", _data.BackgroundConfiguration.BackgroundClass) : ""; 214 215 216 #line default 217 #line hidden 218 WriteLiteral("\r\n\r\n"); 219 220 221 #line 120 "D:\dynamicweb.net\Solutions\Bluedesk\koksgroup.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\ClientBase_generated\Paragraph\DefaultParagraph.cshtml" 222 if (_data != null) 223 { 224 225 226 #line default 227 #line hidden 228 WriteLiteral("\t<section"); 229 230 WriteAttribute("class", Tuple.Create(" class=\"", 5129), Tuple.Create("\"", 5156) 231 , Tuple.Create(Tuple.Create("", 5137), Tuple.Create("dp", 5137), true) 232 233 #line 122 "D:\dynamicweb.net\Solutions\Bluedesk\koksgroup.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\ClientBase_generated\Paragraph\DefaultParagraph.cshtml" 234 , Tuple.Create(Tuple.Create(" ", 5139), Tuple.Create<System.Object, System.Int32>(backgroundClass 235 236 #line default 237 #line hidden 238 , 5140), false) 239 ); 240 241 WriteLiteral(" data-paragraphid=\""); 242 243 244 #line 122 "D:\dynamicweb.net\Solutions\Bluedesk\koksgroup.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\ClientBase_generated\Paragraph\DefaultParagraph.cshtml" 245 Write(paragraphID); 246 247 248 #line default 249 #line hidden 250 WriteLiteral("\""); 251 252 WriteAttribute("id", Tuple.Create(" id=\"", 5189), Tuple.Create("\"", 5206) 253 254 #line 122 "D:\dynamicweb.net\Solutions\Bluedesk\koksgroup.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\ClientBase_generated\Paragraph\DefaultParagraph.cshtml" 255 , Tuple.Create(Tuple.Create("", 5194), Tuple.Create<System.Object, System.Int32>(paragraphID 256 257 #line default 258 #line hidden 259 , 5194), false) 260 ); 261 262 WriteLiteral(">\r\n\t\t<div"); 263 264 WriteLiteral(" class=\"dp__container container\""); 265 266 WriteLiteral(">\r\n\t\t\t<section"); 267 268 WriteLiteral(" class=\"dp__content\""); 269 270 WriteLiteral(">\r\n\r\n"); 271 272 273 #line 126 "D:\dynamicweb.net\Solutions\Bluedesk\koksgroup.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\ClientBase_generated\Paragraph\DefaultParagraph.cshtml" 274 275 276 #line default 277 #line hidden 278 279 #line 126 "D:\dynamicweb.net\Solutions\Bluedesk\koksgroup.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\ClientBase_generated\Paragraph\DefaultParagraph.cshtml" 280 if (_data.Image.Image != null && !string.IsNullOrWhiteSpace(_data.Image.Image)) 281 { 282 string ImageUrl = "/Admin/Public/GetImage.ashx?Image=" + @_data.Image.Image + "&Crop=7&Format=webp&Quality=90"; 283 284 285 #line default 286 #line hidden 287 WriteLiteral("<figure"); 288 289 WriteLiteral(" class=\"dp__image-wrapper\""); 290 291 WriteLiteral(">\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t<picture>\r\n\t\t\t\t\t\t\t<source"); 292 293 WriteLiteral(" media=\"(max-width: 400px)\""); 294 295 WriteAttribute("srcset", Tuple.Create(" srcset=\"", 5602), Tuple.Create("\"", 5630) 296 297 #line 131 "D:\dynamicweb.net\Solutions\Bluedesk\koksgroup.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\ClientBase_generated\Paragraph\DefaultParagraph.cshtml" 298 , Tuple.Create(Tuple.Create("", 5611), Tuple.Create<System.Object, System.Int32>(ImageUrl 299 300 #line default 301 #line hidden 302 , 5611), false) 303 , Tuple.Create(Tuple.Create("", 5620), Tuple.Create("&Width=400", 5620), true) 304 ); 305 306 WriteLiteral(">\r\n\t\t\t\t\t\t\t<source"); 307 308 WriteLiteral(" media=\"(max-width: 994px)\""); 309 310 WriteAttribute("srcset", Tuple.Create(" srcset=\"", 5675), Tuple.Create("\"", 5703) 311 312 #line 132 "D:\dynamicweb.net\Solutions\Bluedesk\koksgroup.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\ClientBase_generated\Paragraph\DefaultParagraph.cshtml" 313 , Tuple.Create(Tuple.Create("", 5684), Tuple.Create<System.Object, System.Int32>(ImageUrl 314 315 #line default 316 #line hidden 317 , 5684), false) 318 , Tuple.Create(Tuple.Create("", 5693), Tuple.Create("&Width=994", 5693), true) 319 ); 320 321 WriteLiteral(">\r\n\t\t\t\t\t\t\t<img"); 322 323 WriteLiteral(" class=\"dp__image\""); 324 325 WriteAttribute("src", Tuple.Create(" src=\"", 5736), Tuple.Create("\"", 5762) 326 327 #line 133 "D:\dynamicweb.net\Solutions\Bluedesk\koksgroup.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\ClientBase_generated\Paragraph\DefaultParagraph.cshtml" 328 , Tuple.Create(Tuple.Create("", 5742), Tuple.Create<System.Object, System.Int32>(ImageUrl 329 330 #line default 331 #line hidden 332 , 5742), false) 333 , Tuple.Create(Tuple.Create("", 5751), Tuple.Create("&width=1980", 5751), true) 334 ); 335 336 WriteLiteral(" loading=\"lazy\""); 337 338 WriteAttribute("alt", Tuple.Create(" alt=\"", 5778), Tuple.Create("\"", 5805) 339 340 #line 133 "D:\dynamicweb.net\Solutions\Bluedesk\koksgroup.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\ClientBase_generated\Paragraph\DefaultParagraph.cshtml" 341 , Tuple.Create(Tuple.Create("", 5784), Tuple.Create<System.Object, System.Int32>(_data.Image.ImageAlt 342 343 #line default 344 #line hidden 345 , 5784), false) 346 ); 347 348 WriteLiteral(" width=\"1980\""); 349 350 WriteLiteral(" height=\"500\""); 351 352 WriteLiteral("/>\r\n\t\t\t\t\t\t</picture>\r\n\t\t\t\t\t</figure>\r\n"); 353 354 355 #line 136 "D:\dynamicweb.net\Solutions\Bluedesk\koksgroup.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\ClientBase_generated\Paragraph\DefaultParagraph.cshtml" 356 } 357 358 359 #line default 360 #line hidden 361 WriteLiteral("\r\n\t\t\t\t<section"); 362 363 WriteLiteral(" class=\"dp__inner-content\""); 364 365 WriteLiteral(">\r\n"); 366 367 368 #line 139 "D:\dynamicweb.net\Solutions\Bluedesk\koksgroup.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\ClientBase_generated\Paragraph\DefaultParagraph.cshtml" 369 370 371 #line default 372 #line hidden 373 374 #line 139 "D:\dynamicweb.net\Solutions\Bluedesk\koksgroup.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\ClientBase_generated\Paragraph\DefaultParagraph.cshtml" 375 if (!string.IsNullOrWhiteSpace(_data.Header.HeaderFormatted())) 376 { 377 378 379 #line default 380 #line hidden 381 WriteLiteral("\t\t\t\t\t\t<header"); 382 383 WriteLiteral(" class=\"dp__header\""); 384 385 WriteLiteral(">\r\n"); 386 387 WriteLiteral("\t\t\t\t\t\t\t"); 388 389 390 #line 142 "D:\dynamicweb.net\Solutions\Bluedesk\koksgroup.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\ClientBase_generated\Paragraph\DefaultParagraph.cshtml" 391 Write(_data.SubHeader.HeaderFormatted("dp__subheader")); 392 393 394 #line default 395 #line hidden 396 WriteLiteral("\r\n"); 397 398 WriteLiteral("\t\t\t\t\t\t\t"); 399 400 401 #line 143 "D:\dynamicweb.net\Solutions\Bluedesk\koksgroup.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\ClientBase_generated\Paragraph\DefaultParagraph.cshtml" 402 Write(_data.Header.HeaderFormatted("dp__header")); 403 404 405 #line default 406 #line hidden 407 WriteLiteral("\r\n\t\t\t\t\t\t</header>\r\n"); 408 409 410 #line 145 "D:\dynamicweb.net\Solutions\Bluedesk\koksgroup.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\ClientBase_generated\Paragraph\DefaultParagraph.cshtml" 411 } 412 413 414 #line default 415 #line hidden 416 WriteLiteral("\r\n"); 417 418 419 #line 147 "D:\dynamicweb.net\Solutions\Bluedesk\koksgroup.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\ClientBase_generated\Paragraph\DefaultParagraph.cshtml" 420 421 422 #line default 423 #line hidden 424 425 #line 147 "D:\dynamicweb.net\Solutions\Bluedesk\koksgroup.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\ClientBase_generated\Paragraph\DefaultParagraph.cshtml" 426 if (!string.IsNullOrWhiteSpace(_data.Content.Text)) 427 { 428 429 430 #line default 431 #line hidden 432 WriteLiteral("\t\t\t\t\t\t<div"); 433 434 WriteLiteral(" class=\"dp__text\""); 435 436 WriteLiteral(">"); 437 438 439 #line 149 "D:\dynamicweb.net\Solutions\Bluedesk\koksgroup.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\ClientBase_generated\Paragraph\DefaultParagraph.cshtml" 440 Write(_data.Content.Text); 441 442 443 #line default 444 #line hidden 445 WriteLiteral("</div>\r\n"); 446 447 448 #line 150 "D:\dynamicweb.net\Solutions\Bluedesk\koksgroup.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\ClientBase_generated\Paragraph\DefaultParagraph.cshtml" 449 } 450 451 452 #line default 453 #line hidden 454 WriteLiteral("\r\n"); 455 456 457 #line 152 "D:\dynamicweb.net\Solutions\Bluedesk\koksgroup.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\ClientBase_generated\Paragraph\DefaultParagraph.cshtml" 458 459 460 #line default 461 #line hidden 462 463 #line 152 "D:\dynamicweb.net\Solutions\Bluedesk\koksgroup.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\ClientBase_generated\Paragraph\DefaultParagraph.cshtml" 464 if (!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("ParagraphModule"))) 465 { 466 467 468 #line default 469 #line hidden 470 WriteLiteral("\t\t\t\t\t\t<div"); 471 472 WriteLiteral(" class=\"dp__module\""); 473 474 WriteLiteral(">"); 475 476 477 #line 154 "D:\dynamicweb.net\Solutions\Bluedesk\koksgroup.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\ClientBase_generated\Paragraph\DefaultParagraph.cshtml" 478 Write(GetString("ParagraphModule")); 479 480 481 #line default 482 #line hidden 483 WriteLiteral("</div>\r\n"); 484 485 486 #line 155 "D:\dynamicweb.net\Solutions\Bluedesk\koksgroup.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\ClientBase_generated\Paragraph\DefaultParagraph.cshtml" 487 } 488 489 490 #line default 491 #line hidden 492 WriteLiteral("\r\n"); 493 494 495 #line 157 "D:\dynamicweb.net\Solutions\Bluedesk\koksgroup.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\ClientBase_generated\Paragraph\DefaultParagraph.cshtml" 496 497 498 #line default 499 #line hidden 500 501 #line 157 "D:\dynamicweb.net\Solutions\Bluedesk\koksgroup.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\ClientBase_generated\Paragraph\DefaultParagraph.cshtml" 502 if(!string.IsNullOrWhiteSpace(_data.Button.ButtonText) || !string.IsNullOrWhiteSpace(_data.ExtraButton.ButtonText)) 503 { 504 505 506 #line default 507 #line hidden 508 WriteLiteral("\t\t\t\t\t\t<nav"); 509 510 WriteLiteral(" class=\"dp__cta-container\""); 511 512 WriteLiteral(">\r\n"); 513 514 WriteLiteral("\t\t\t\t\t\t\t"); 515 516 517 #line 160 "D:\dynamicweb.net\Solutions\Bluedesk\koksgroup.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\ClientBase_generated\Paragraph\DefaultParagraph.cshtml" 518 Write(RenderButton(_data.Button.Configuration, _data.Button.ButtonLink, _data.Button.Configuration.ButtonClass, _data.Button.ButtonText, _data.Button.ButtonAriaLabel, _data.Button.NewWindow)); 519 520 521 #line default 522 #line hidden 523 WriteLiteral("\r\n\r\n"); 524 525 WriteLiteral("\t\t\t\t\t\t\t"); 526 527 528 #line 162 "D:\dynamicweb.net\Solutions\Bluedesk\koksgroup.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\ClientBase_generated\Paragraph\DefaultParagraph.cshtml" 529 Write(RenderButton(_data.ExtraButton.Configuration, _data.ExtraButton.ButtonLink, _data.ExtraButton.Configuration.ButtonClass, _data.ExtraButton.ButtonText, _data.ExtraButton.ButtonAriaLabel, _data.ExtraButton.NewWindow)); 530 531 532 #line default 533 #line hidden 534 WriteLiteral("\r\n\t\t\t\t\t\t</nav>\r\n"); 535 536 537 #line 164 "D:\dynamicweb.net\Solutions\Bluedesk\koksgroup.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\ClientBase_generated\Paragraph\DefaultParagraph.cshtml" 538 } 539 540 541 #line default 542 #line hidden 543 WriteLiteral("\t\t\t\t</section>\r\n\t\t\t</section>\r\n\t\t</div>\r\n\t</section>\r\n"); 544 545 546 #line 169 "D:\dynamicweb.net\Solutions\Bluedesk\koksgroup.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\ClientBase_generated\Paragraph\DefaultParagraph.cshtml" 547 } 548 549 550 #line default 551 #line hidden 552 } 553 } 554 } 555

1 @inherits Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateBase<Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateModel<Dynamicweb.Rendering.Template>> 2 @using Dynamicweb; 3 @using Dynamicweb.Content.Items; 4 @using Bluedesk.DynamicWeb.ItemTypes; 5 6 @inherits Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateBase<Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateModel<Dynamicweb.Rendering.Template>> 7 @using Dynamicweb; 8 @using Dynamicweb.Content.Items; 9 @using Bluedesk.DynamicWeb.ItemTypes; 10 @using Bluedesk.DynamicWeb.ItemTypes.Extensions; 11 @using Bluedesk.DynamicWeb.ItemTypes.Configuration; 12 @using Bluedesk.DynamicWeb.ItemTypes.Settings.Configuration; 13 @using Dynamicweb; 14 @using Dynamicweb.Frontend 15 @using Bluedesk.DynamicWeb.ItemTypes.BaseSolution; 16 17 @helper RenderButton(CTAButton button, PageView Pageview) 18 { 19 20 if (!string.IsNullOrWhiteSpace(button.GetLink(Pageview))) 21 { 22 string Template = button.GetButtonTemplate().Replace("{{ ButtonLink }}", button.GetLink(Pageview)); 23 @Template; 24 } 25 } 26 27 @inherits Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateBase<Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateModel<Dynamicweb.Rendering.Template>> 28 @using Dynamicweb; 29 @using Dynamicweb.Content.Items; 30 @using Bluedesk.DynamicWeb.ItemTypes; 31 32 @functions { 33 34 Dictionary<string, string> GetFontConfiguration(string TextColor, FontConfigurationItemTab FontConfiguration) 35 { 36 var colorService = new ColorSwatchService(); 37 TextColor = !string.IsNullOrWhiteSpace(TextColor) ? TextColor : "" ; 38 TextColor = !TextColor.Contains("#") ? colorService.GetHexColor(Pageview.AreaID, TextColor) : TextColor; 39 Dictionary<string, string> FontConfig = new Dictionary<string, string>() { 40 { "textColor" , TextColor }, 41 { "fontSize" , FontConfiguration.FontSize }, 42 { "lineHeight", FontConfiguration.LineHeight}, 43 { "fontFamily" , FontConfiguration.FontConfiguration.FontFamily }, 44 { "fontWeight" , FontConfiguration.FontWeight }, 45 { "fontStyle" , FontConfiguration.FontStyle } 46 }; 47 return FontConfig; 48 } 49 50 public string GenerateButtonConfigVariables(ButtonConfiguration BC, MasterConfig mc, int areaId) 51 { 52 string ButtonLabelAlignment = BC.ButtonLabelAlignment; 53 switch (ButtonLabelAlignment) 54 { 55 case "align-left": 56 ButtonLabelAlignment = "flex-start"; 57 break; 58 case "align-center": 59 ButtonLabelAlignment = "center"; 60 break; 61 case "align-right": 62 ButtonLabelAlignment = "flex-end"; 63 break; 64 case "align-full": 65 ButtonLabelAlignment = "space-between"; 66 break; 67 default: 68 ButtonLabelAlignment = "flex-start"; 69 break; 70 } 71 72 var btnStyleBlock = new System.Text.StringBuilder(); 73 74 // General Config 75 btnStyleBlock.Append(GenerateCssVar("btn-min-height", $"{mc.GeneralConfiguration.ButtonHeight}px")); 76 btnStyleBlock.Append(GenerateCssVar("btn-border-radius", $"{mc.GeneralConfiguration.RoundedCornerValue}px")); 77 78 // Button Config 79 btnStyleBlock.Append(GenerateCssVar("btn-border-width", $"{BC.BorderSize.ToString()}px")); 80 btnStyleBlock.Append(GenerateCssVar("btn-label-alignment", ButtonLabelAlignment)); 81 82 // Button Config Tab 83 btnStyleBlock.Append(GenerateCssVar("btn-bg-color", BC.ButtonColorConfiguration.BackgroundColor.GetColorCode(areaId))); 84 btnStyleBlock.Append(GenerateCssVar("btn-font-color", BC.ButtonColorConfiguration.FontColor.GetColorCode(areaId))); 85 btnStyleBlock.Append(GenerateCssVar("btn-border-color", BC.ButtonColorConfiguration.BorderColor.GetColorCode(areaId))); 86 87 // Button Config Hover tab 88 btnStyleBlock.Append(GenerateCssVar("btn-bg-color-hover", BC.ButtonHoverColorConfiguration.BackgroundColor.GetColorCode(areaId))); 89 btnStyleBlock.Append(GenerateCssVar("btn-font-color-hover", BC.ButtonHoverColorConfiguration.FontColor.GetColorCode(areaId))); 90 btnStyleBlock.Append(GenerateCssVar("btn-border-color-hover", BC.ButtonHoverColorConfiguration.BorderColor.GetColorCode(areaId))); 91 92 // Button Config Font Config 93 btnStyleBlock.Append(GenerateCssVar("btn-font-size", BC.FontConfiguration.FontSize)); 94 btnStyleBlock.Append(GenerateCssVar("btn-font-config-color", BC.FontConfiguration.Color.GetColorCode(areaId))); 95 btnStyleBlock.Append(GenerateCssVar("btn-font-line-height", BC.FontConfiguration.LineHeight)); 96 btnStyleBlock.Append(GenerateCssVar("btn-font-family", BC.FontConfiguration.FontConfiguration.FontFamily)); 97 btnStyleBlock.Append(GenerateCssVar("btn-font-weight", BC.FontConfiguration.FontWeight)); 98 btnStyleBlock.Append(GenerateCssVar("btn-font-transform", BC.FontConfiguration.FontStyle)); 99 100 return btnStyleBlock.ToString(); 101 } 102 103 public string GenerateCssVar(string name, string value) 104 { 105 if (!string.IsNullOrWhiteSpace(value)) { 106 return $"--{name}: {value};"; 107 } else { 108 return ""; 109 } 110 } 111 } 112 113 114 @{ 115 DefaultParagraph _data = ItemManager.Storage.GetById<DefaultParagraph>(Pageview.CurrentParagraph.ItemId ?? "0"); 116 var paragraphID = Pageview.CurrentParagraph.ID; 117 var backgroundClass = !string.IsNullOrWhiteSpace(_data.BackgroundConfiguration.BackgroundClass) ? string.Format("bg-{0}", _data.BackgroundConfiguration.BackgroundClass) : ""; 118 } 119 120 @if (_data != null) 121 { 122 <section class="dp @backgroundClass" data-paragraphid="@paragraphID" id="@paragraphID"> 123 <div class="dp__container container"> 124 <section class="dp__content"> 125 126 @if (_data.Image.Image != null && !string.IsNullOrWhiteSpace(_data.Image.Image)) 127 { 128 string ImageUrl = "/Admin/Public/GetImage.ashx?Image=" + @_data.Image.Image + "&Crop=7&Format=webp&Quality=90"; 129 <figure class="dp__image-wrapper"> 130 <picture> 131 <source media="(max-width: 400px)" srcset="@ImageUrl&Width=400"> 132 <source media="(max-width: 994px)" srcset="@ImageUrl&Width=994"> 133 <img class="dp__image" src="@ImageUrl&width=1980" loading="lazy" alt="@_data.Image.ImageAlt" width="1980" height="500"/> 134 </picture> 135 </figure> 136 } 137 138 <section class="dp__inner-content"> 139 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(_data.Header.HeaderFormatted())) 140 { 141 <header class="dp__header"> 142 @_data.SubHeader.HeaderFormatted("dp__subheader") 143 @_data.Header.HeaderFormatted("dp__header") 144 </header> 145 } 146 147 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(_data.Content.Text)) 148 { 149 <div class="dp__text">@_data.Content.Text</div> 150 } 151 152 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("ParagraphModule"))) 153 { 154 <div class="dp__module">@GetString("ParagraphModule")</div> 155 } 156 157 @if(!string.IsNullOrWhiteSpace(_data.Button.ButtonText) || !string.IsNullOrWhiteSpace(_data.ExtraButton.ButtonText)) 158 { 159 <nav class="dp__cta-container"> 160 @RenderButton(_data.Button.Configuration, _data.Button.ButtonLink, _data.Button.Configuration.ButtonClass, _data.Button.ButtonText, _data.Button.ButtonAriaLabel, _data.Button.NewWindow) 161 162 @RenderButton(_data.ExtraButton.Configuration, _data.ExtraButton.ButtonLink, _data.ExtraButton.Configuration.ButtonClass, _data.ExtraButton.ButtonText, _data.ExtraButton.ButtonAriaLabel, _data.ExtraButton.NewWindow) 163 </nav> 164 } 165 </section> 166 </section> 167 </div> 168 </section> 169 } 170

Dit is een subheader text

Dit is een header text

Dit is een header textDit is een header textDit is een header textDit is een header textDit is een header textDit is een header textDit is een header textDit is een header textDit is een header textDit is een header textDit is een header text

New column

There is not a template available...

TEst

Steeds een stapje verder...

KOKS Group heeft zich in dertig jaar weten te ontwikkelen tot een topspeler in de markt

KOKS Group heeft zich in dertig jaar weten te ontwikkelen tot een topspeler in de markt. De Alkmaarse producent en leverancier van reinigingsmaterieel opereert wereldwijd meer dan succesvol dankzij een slimme bedrijfsfilosofie en een ongekende innovatiedrang. Sleutelwoorden: kwaliteit, veiligheid en ergonomie. “We gaan steeds een stapje verder”. Een brede specialist. Zo zet chief executive officer en eigenaar Rick Koks (tweede generatie) het bedrijf bij voorkeur neer. Kernachtig, no nonsense. En succesvol. KOKS Group, producent en leverancier van geavanceerde reinigings- en transportmachines voor de marktsegmenten industrie en riool, zag dik een kwart eeuw geleden het levenslicht en groeide in relatief korte tijd explosief. In die beginjaren werd de basis gelegd voor de succesvolle multinational van nu.

Aanvankelijk richtte KOKS Group zich op hogedrukpompen en vervolgens op vacuümunits (wagens) voor industrie en overheid. Allengs kwamen daar steeds meer activiteiten bij. Om de groei aan te blijven kunnen, koos de onderneming een koerswijziging die het bedrijf terug naar de kern voerde: productie. De afgelopen jaren ging de focus daarbij specifiek naar de industrie. KOKS Group een bedrijvengroep met zo'n 300 werknemers. De hoofdvestiging zit nog altijd in Alkmaar. Daarnaast is er een vestiging en fabriek in Barneveld, gericht op de tak rioolreiniging, een productiefabriek en vestiging (ruwbouw) in Tsjechië en zijn er vestigingen in Saoedi-Arabië en in Amerika.

Uw oude machine of apparaat inruilen voor een nieuwe? Bij KOKS heeft u de mogelijkheid om bij aanschaf van een nieuwe unit, uw oude exemplaar in te leveren. Zo hoeft u uw oude unit niet zelf te verkopen en ontvangt u de inruilwaarde als korting op uw nieuwe aanschaf. 

Wij taxeren gratis en vrijblijvend uw machine of apparaat. Dat doen wij met zorg. Onze expert kijkt naar uw unit en schat deze op waarde. Voordat wij uw machine of apparaat kunnen taxeren hebben wij eerst wat gegevens nodig. Deze informatie vult u in een paar simpele stappen in via het onderstaande formulier. U ontvangt binnen 2 dagen een gratis en vrijblijvende taxatie. 

Direct een expert aan de lijn? Neem contact met ons op; info@koks.com | +31 (0)72 540 66 99 óf kom langs bij KOKS in Alkmaar (NL) voor een vrijblijvende taxatie.

 Adres, openingstijden en route

KOKS Group bv
Diamantweg 1 
1812 RC Alkmaar
Tel. +31 (0)72 540 66 99
Mail: info@koks.com

Openingstijden:
Verkoop / Aftersales: maandag t/m vrijdag van 07:30 uur – 17:00 uur
Werkplaats / Service: maandag t/m vrijdag van 07:30 uur – 16:30 uur

WhatsApp chat: 
+31 (0)72 540 66 99
ROM bv WhatsApp

Route: 
Het kantoor van KOKS Group is gevestigd op Industrieterrein 'Boekelermeer' in Alkmaar, recht tegenover het rode gebouw van de Huisvuilcentrale en op slechts 20 minuten rijden van Amsterdam (luchthaven Schiphol).

Voorkom ongewenste situaties door regelmatig onderhoud aan vacuümwagens en industriële reinigingsmachines

Onderhoud en service

Profiteer van voorraaddeals

Ontdek de voorraad gloednieuwe industriële machines van KOKS. Een selectie van de meest populaire KOKS machines zijn nu direct uit voorraad leverbaar én tijdelijk extra aantrekkelijk geprijsd. Daarnaast zijn ze vaak standaard uitgerust met vele extra's. Driedubbelvoordeel dus!

 Vandaag bestellen = morgen gelijk inzetten
 Tijdelijk extra scherp geprijsd
 Vacuümwagens, zuigwagens en ultrasoonbaden
 Standaard rijkelijk uitgerust met vele extra's

 Let op: De voorraad is beperkt, dus wacht niet te lang (WEG = WEG). Bel of mail direct+31 (0)72 540 66 99 | info@koks.com

Direct een machine inzetten?

Bekijk de actuele vooraad die bij KOKS voor u klaar staan. Wie weet staat uw industriële machine er tussen en kunt u hem gelijk inzetten. Heeft u nog een vraag? Onze specialisten helpen u graag.

Vacuumwagens - nat

Vacuumwagens met cycloon - draag & nat

Vacuumwagens met filter - droog

Ultrasone reinigingssystemen

Hoogdrukunits - warmwaterunits

Gaswassers

Mobiele opslagcontainers

No-man-entry robots (ATEX zone 0)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas porta dui consequat lacus efficitur, in lobortis mauris auctor. Nulla fringilla et nisi eu dapibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc enim velit, semper et ipsum at, condimentum tincidunt nisi. Sed consequat nibh sed ligula pretium, sit amet porttitor velit maximus. Vivamus nec augue molestie, lacinia libero at, tincidunt tortor. Quisque vel sapien lacus. Nulla suscipit posuere aliquet. Sed congue aliquam dui nec cursus. Praesent ante ipsum, molestie quis tristique vel, ullamcorper nec magna.

Neem contact met ons op!

Wilt u meer informatie over ons bedrijf, onze producten of onze service? 
Neem dan gerust contact met ons op!
We staan 24/7 klaar om u van dienst te zijn. 

hi

DIt is een subheader

Dit is een header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tincidunt mauris elit, eget iaculis risus egestas eget. Etiam iaculis vehicula tortor ut viverra. Mauris venenatis lectus diam, eget ultricies arcu volutpat at. Suspendisse ac dolor varius, consectetur nisl id, tristique ipsum. Maecenas sed nunc in sapien posuere semper.

ERP Connector

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam varius nulla ligula, a lobortis ante tempus in. Pellentesque ultrices libero vitae enim pulvinar varius.

PIM Connector

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam varius nulla ligula, a lobortis ante tempus in. Pellentesque ultrices libero vitae enim pulvinar varius.

ERP Package

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam varius nulla ligula, a lobortis ante tempus in. Pellentesque ultrices libero vitae enim pulvinar varius.

ERP Connector

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam varius nulla ligula, a lobortis ante tempus in. Pellentesque ultrices libero vitae enim pulvinar varius.

PIM Connector

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam varius nulla ligula, a lobortis ante tempus in. Pellentesque ultrices libero vitae enim pulvinar varius.

ERP Package

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam varius nulla ligula, a lobortis ante tempus in. Pellentesque ultrices libero vitae enim pulvinar varius.

Wereldwijd

De markten waarin KOKS Group zich met drie gespecialiseerde bedrijven beweegt, zijn wereldwijd: Europa, Azië, Australië, Afrika en Amerika. Na Nederland is Saoedi-Arabië, met z'n florerende olie-industrie, het grootste afzetgebied. Verder staan onder meer Duitsland, Polen, Zuid-Afrika en Kazachstan in de top 10, gevolgd door Australië, de UK, Singapore en Rusland. In kansrijke regio's werkt KOKS Group met eigen verkopers, dealers en servicepartners.

Kwaliteitsstandaards

Belangrijk in de leveranties en dienstverlening zijn de hoge kwaliteitsstandaards die KOKS Group overal ter wereld hanteert. Ontwerp, productie, assemblage en het spuiten van de (mobiele) reinigingsmachines gebeurt volgens een strak stramien. Dat geldt voor de productielijnen, maar ook voor de aftersales en het onderhoud van het kostbare materieel. Reiniging van tanks en leidingen, evenals stoffentransport, vormen cruciale schakels in de industrie, van de Hollandse Botlek tot en met de woestijnen van Saoedi-Arabië.

Kwaliteit en veiligheid

"Kwaliteit en veiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden", zegt Rick Koks. "Daarom zijn goede richtlijnen en het vasthouden daaraan essentieel." KOKS Group is als actieve partner aangesloten bij de Stichting Industriële Reiniging (SIR), die veilig werken in de industriële-reinigingsbranche stimuleert op de gebieden methoden, middelen en mensen. In de SIR werken oliemaatschappijen, reinigingsbedrijven en bouwers samen. Veilige technieken, betrouwbaar materieel en hoogwaardige opleiding van personeel behoren tot de belangrijkste aandachtsgebieden.

KOKS Academy

KOKS Academy is wereldwijd de grootste opleider binnen de industriële reinigingsbranche en is gericht op supervisors en operators. KOKS gelooft in de kracht van het opleiden en trainen van mensen op het gebied van veiligheid en het efficiënt gebruik van industrieel reinigingsmaterieel.  KOKS kent en begrijpt de branche en ziet hoe belangrijk getraind personeel is voor de veiligheid, productiviteit en de groei van organisaties. KOKS Academy is dan ook dé plek om een carrière in de industriële reinigingsbranche te beginnen en/of te versterken.

Total Care Together

 "We helpen industrieën en markten hun productiviteit, veiligheid en ergonomie continu te verbeteren”. Binnen de eigen gelederen van KOKS Group komen dezelfde elementen aan de orde onder de noemer Total Care Together. Rick Koks: "Neem de petrochemische industrie, een van onze belangrijkste markten. De reiniging van installaties en leidingen gaat gepaard met een hoge verantwoordelijkheid voor mens en milieu. Daarom is veiligheid altijd prioriteit. We ondersteunen onze klanten daar actief bij. Niet alleen in de operationele fase, maar ook bij onderhoud, stops en shutdowns. Met goed materieel, maar ook met gecontroleerde, gecertificeerde processen en reinigingsmethodes. De kennis die we in 30 jaar hebben opgebouwd, is van grote waarde voor onze klanten."

Productiviteitspartner

KOKS Group profileert zich daarom als veel meer dan producent en leverancier. 'Productiviteitspartner' is de term die het bedrijf hanteert. Rick Koks: "We helpen industrieën en markten hun productiviteit, veiligheid en ergonomie continu te verbeteren. We dragen er actief aan bij dat klanten hun doelstellingen realiseren en zelfs overtreffen. Als partners." Een van de voorbeelden van deze aanpak is de uitermate gestroomlijnde werkwijze die bij KOKS Group standaard is en nog voortdurend wordt verbeterd. Door strakke planning en organisatie van het periodieke machineonderhoud, keuringen en reparaties is bijvoorbeeld de tijd dat klanten hun materieel hierdoor moeten missen gereduceerd van enkele weken tot slechts zes dagen. De officiële keuringsdocumenten worden via een beveiligde omgeving online beschikbaar gemaakt, er worden vaste en transparante tarieven gehanteerd en de jaarplanningen zijn ruim van tevoren afgestemd met de klant. In industrieën waar tijd geld is en stilstand verlies, betekent dit een enorme meerwaarde.

Mensen zijn de bepalende factor

Slim en efficiënt werken is kenmerkend voor de aanpak waarmee KOKS Group zich in de topregionen van de markt manifesteert en waarmee het bedrijf erin slaagt met dezelfde hoeveelheid mensen voortdurend productiever te worden. De geweldige groeispurt die het bedrijf vooral de laatste drie à vier jaar beleefde, legt een forse druk. Maar de teamgeest is uitstekend. Belangrijk, want mensen zijn de bepalende factor in het bedrijf, aldus Rick Koks. "We zijn van origine een familiebedrijf, opgericht door mijn vader in 1989. Inmiddels staat met mij als algemeen directeur en mijn broer Gerard als financieel directeur de tweede generatie aan het roer, maar blijven we het karakter van familiebedrijf hoog houden. Korte lijnen, lage drempels en veel flexibiliteit naar de klant: daar draait het om. Uiteraard heeft iedereen in het bedrijf zijn of haar eigen taken en verantwoordelijkheden, maar verder is het een heel platte organisatie met extreem enthousiaste mensen. Die betrokkenheid en plezier in het werk vind ik nog altijd een van de mooiste complimenten die je kunt krijgen."

traditioneel familiebedrijf

Een traditioneel familiebedrijf. Maar dan wel een waar innovatie een sterk issue vormt. Bijvoorbeeld op technologisch gebied. Een belangrijke vernieuwing waarmee KOKS Group verwacht te gaan scoren is reiniging met behulp van ultrasoontechniek. Het handmatig schoonmaken van (olie)leidingen en elementen is niet alleen tijdrovend, maar ook belastend voor mens en milieu. KOKS Group ontwikkelde een systeem waarbij de te reinigen elementen in een groot bassin worden geplaatst; hoogfrequente geluidsgolven trillen vuil en resten weg en het resultaat is verbluffend. "Met de wereldwijd steeds strengere regels is dit een geweldige oplossing."

Sneller, hoger en beter

Een ander voorbeeld van innovatie zijn de applicaties die het bedrijf in eigen huis door ICT-experts laat ontwikkelen. Deze 'apps' stellen klanten in staat om een scala aan informatie via de smartphone te bereiken: voorraadcontrole en bestellingen zijn mogelijk, maar de applicaties bieden ook alle actuele specificaties van systemen en onderdelen, plus instructiefilms, handleidingen en tips. Direct contact met de backoffice is eveneens mogelijk. Een online webshop zorgt ervoor dat 24/7 bestellingen te plaatsen zijn.

Naadloze planning, strakke processen, strenge kwaliteitseisen en slimme ergonomie: daarmee gaat KOKS Group zijn tweede kwarteeuw voortvarend in. Sneller, hoger en beter. "Standaardisatie, snel en strak werken en dus goedkoper opereren: dat is waarmee je zorgt voor onderscheid", aldus Rick Koks. "En dat is bij ons een voortdurend proces. We blijven doorontwikkelen en steeds een stapje hoger gaan."

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas porta dui consequat lacus efficitur, in lobortis mauris auctor. Nulla fringilla et nisi eu dapibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc enim velit, semper et ipsum at, condimentum tincidunt nisi. Sed consequat nibh sed ligula pretium, sit amet porttitor velit maximus. Vivamus nec augue molestie, lacinia libero at, tincidunt tortor. Quisque vel sapien lacus. Nulla suscipit posuere aliquet. Sed congue aliquam dui nec cursus. Praesent ante ipsum, molestie quis tristique vel, ullamcorper nec magna.

Neem contact met ons op!

Wilt u meer informatie over ons bedrijf, onze producten of onze service? 
Neem dan gerust contact met ons op!
We staan 24/7 klaar om u van dienst te zijn. 

Naar boven