NABÍDKA PRODUKTŮ

+31 (0)72 540 66 99

We are available until 17:00

NABÍDKA PRODUKTŮ

+31 (0)72 540 66 99

We are available until 17:00

0

Zde naleznete všechny údaje společnosti

Impresum

Adresa
KOKS Group bv
Diamantweg 1
1812 RC Alkmaar
Nizozemsko

Tel. č. +31 72 540 6699
E.: info@koks.com
www.koks.com

Oprávněný ředitel:
Pan Rick (F.J.M.) Koks

Obchodní rejstřík: 
Obchodní komora Alkmaar, Nizozemsko

Registrační číslo:
37129526

DIČ, v souladu s § 27a:
NL 8017.61.979.B06

Odpovědný za obsah v souladu s § 55 odst. 2 RStV/ odst. 5 TMG:
Oddělení marketingu a komunikace ve společnosti KOKS Group

Zřeknutí se odpovědnosti:
Přes pečlivou kontrolu obsahu nepřijímáme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Za obsah propojených stránek odpovídá pouze příslušný provozovatel.

Obsah nabídky webu
Autoři nepřijímají žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost nebo úplnost informací a materiálů nabízených na svých internetových stránkách, pokud chyba nebyla způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí. To se týká jakýchkoli hmotných nebo nehmotných škod způsobených třetím stranám v důsledku používání těchto webových stránek. Všechny nabídky jsou bez závazků a nejsou závazné. Autoři si výslovně vyhrazují právo bez předchozího upozornění měnit, doplňovat nebo odstraňovat části stránek nebo celou nabídku a dočasně či trvale pozastavit zveřejňování.

Autorská práva
Autoři se snaží respektovat autorská práva související se všemi obrázky, zvukovými soubory, videosekvencemi a texty používanými ve všech publikacích. Všechny obchodní značky a ochranné známky, které mohou nebo nemusí být chráněny třetími stranami, uvedené v nabídce na internetu, bez omezení podléhají příslušným zákonům o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Autorská práva k publikovaným objektům, které vytvořili sami autoři, náleží výhradně autorům stránek. Reprodukce nebo používání takových obrázků, zvukových souborů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích nejsou bez výslovného souhlasu příslušného autora povoleny.

Externí reference a odkazy
Autoři na svých stránkách zveřejňují odkazy na internetové stránky, jejichž obsah a časový plán aktualizace nemají pod kontrolou. Pro všechny tyto odkazy platí následující:
„Vzhledem k tomu, že autoři nemají žádný vliv na design a obsah externích webových stránek, výslovně se distancují od veškerého obsahu třetích stran, i když autoři na tyto externí stránky odkazují.“
Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy uvedené na této webové stránce, jakož i na veškerý obsah všech stránek, na které se vztahují bannery a zde registrované odkazy.

Pravidla zachování důvěrnosti
Pokud nabídka na internetu umožňuje zadávání osobních údajů (e-mailová adresa, jméno, adresy), bude to dobrovolné. Autoři výslovně prohlašují, že tyto údaje nesdělují třetím stranám.

Právní platnost
Toto odmítnutí odpovědnosti je součástí internetové nabídky autorů. Pokud jednotlivé formulace nebo části tohoto textu nejsou v souladu, z části nebo v celém rozsahu, s platným právním stavem, zůstávají ostatní části tohoto prohlášení nedotčeny.

To Top