NABÍDKA PRODUKTŮ

+31 (0)72 540 66 99

We are available until 17:00

NABÍDKA PRODUKTŮ

+31 (0)72 540 66 99

We are available until 17:00

0

KOKS Group respektuje vaše soukromí

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Shromažďování a používání osobních údajů zákazníků, dodavatelů a dalších smluvních stran.
Rádi bychom vás upozornili na skutečnost, že budeme shromažďovat a používat vámi poskytnuté osobní údaje, neboť je to nezbytné k uzavření a realizaci jakékoli dohody s vámi. To platí jak pro naše (potenciální) zákazníky, tak pro strany, s nimiž nakupujeme zboží a/nebo služby.

Pokud jste naším (potenciálním) zákazníkem, vaše data použijeme k zaslání nabídky. Budeme tak moci určit, které specifikace nebo přání musí konkrétní položka nebo služba splňovat, abychom mohli dodat zboží nebo být schopni vykonávat práci za vás, předávat faktury a plynule a efektivně s vámi komunikovat o aspektech provádění dohody.

Své osobní údaje nám nejste povinni sdělovat. Pokud nám poskytnete neúplné nebo nedostatečné osobní údaje, je možné, že výše uvedené činnosti nebudeme moci provést.

Předávání třetím stranám
V souvislosti s prováděním případné dohody s vámi je možné, že budeme muset předat vaše osobní údaje stranám, které nám dodávají díly, materiály a výrobky nebo které provádějí práce dle našich pokynů. Využíváme rovněž externí server pro ukládání (částí) naší správy prodeje a nákupu, která zahrnuje vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje jsou proto předávány našemu poskytovateli serverového úložiště. Vzhledem k tomu, že používáme službu zasílání zpravodajů, vaše osobní údaje jsou nakonec předány poskytovateli této služby.

Přímý marketing
Pokud jste nám udělili svolení, vámi poskytnuté osobní údaje uložíme a použijeme, abychom vás v budoucnu e-mailem informovali o našich stávajících a nových produktech a službách a mohli na ně předložit nabídku. Pokaždé, když vám zašleme reklamní e-mail, budete mít možnost použít funkci odhlášení. K tomu slouží odkaz pro odhlášení odběru v dolní části každého e-mailu.

Doba uchovávání osobních údajů
Pokud jsme vaše osobní údaje zaregistrovali, budeme je uchovávat po dobu sedmi let od konce fiskálního roku, ve kterém byla s vámi plně uzavřena dohoda. Sedmileté lhůta odpovídá období, ve kterém jsme povinni udržovat svou správu pro daňové úřady. Po uplynutí tohoto období budou vaše osobní údaje odstraněny.

Vaše práva
Máte právo nás požádat o kontrolu svých osobních údajů. Pokud k tomu máte důvod, můžete rovněž požádat o doplnění svých osobních údajů nebo o změnu nepřesností. Máte také právo požadovat odstranění osobních údajů nebo omezit jejich používání. Můžete rovněž vznést námitky proti shromažďování a používání vašich údajů nebo podat stížnost u nizozemského úřadu pro ochranu údajů (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl). V neposlední řadě nás můžete požádat o získání svých osobních údajů nebo o předání těchto údajů jiné osobě.

Chcete-li uplatnit svá práva, obraťte se na:

Pan R. Pauw
Diamantweg 1
1812 RC Alkmaar
Tel.: +31(0)72 5406699
E-mail: privacy@koks.com


Můžete se na nás rovněž obrátit s dotazy nebo s žádostí o poskytnutí dalších informací ohledně shromažďování a používání vašich osobních údajů.

To Top