"Onze hoge verwachtingen van de nieuwe KOKS vacuümwagen zijn ruimschoots overtroffen!"

Klantverhaal - Daly Environmental Services (DES) - Ierland

daly environmental services klantverhaal koks

Het klantverhaal van Daly Environmental Services

 

Ian Daly is CEO en eigenaar van Daly Environmental Services (DES), een Iers bedrijf dat tank- en afvoerreiniging verzorgt voor de farmaceutische industrie, (afval)waterbedrijven en de petrochemie. DES doet al ruim twee jaar zaken met KOKS en de meest recente aankoop is een EcoVac vacuümwagen.

 

Ian Daly: “Onze vloot moest uitgebreid worden met een machine die multifunctioneel inzetbaar is én aan alle strenge veiligheidseisen van EHS voldoet." (EHS: Environment, Health and Safety).

klantverhaal daly environmental services ian daly

''Onze hoge verwachtingen van de nieuwe KOKS vacuümwagen zijn ruimschoots overtroffen! KOKS heeft onze eisen vanaf het begin serieus genomen en heel professioneel uitgevoerd. Het resultaat is een multifunctioneel inzetbare machine, die aan alle strenge veiligheidseisen voldoet.''

Ervaring met KOKS

In nauwe samenwerking met de klant Daly, waarin onze accountmanager Sander Vleugel het voortouw nam, zijn alle specifieke wensen besproken en meegenomen in het ontwerp. Toen het plaatje compleet was, moest dit qua planning en bouw ook goed uitgedacht worden. 

 

Ian Daly: “Onze eisen zijn vanaf het begin serieus genomen en heel professioneel uitgevoerd. Tijdens de constructie zijn we betrokken gebleven en getuige geweest van de nauwkeurige, hoogwaardige bouw. Ook na die bouw en de aflevering wordt de service keurig en intensief uitgevoerd.”

 

klantverhaal daly ierland ervaring met koks
klantverhaal daly ierland tankreiniging afvoerreiniging koks vacuumwagen

Specialist in tank- en afvoerreiniging

Daly Environmental Services (DES) is een gerenommeerd Iers bedrijf dat tank- en afvoerreiniging verzorgt voor o.a. de farmaceutische industrie, (afval)waterbedrijven en de petrochemie. Ook slibverwijdering en hydroreiniging behoren tot de werkzaamheden.

 

De focus van Daly ligt op klantenservice, gezondheid en veiligheid. Met een uitgebreide vloot van gespecialiseerde apparatuur krijgen de klanten een betaalbare, professionele oplossing voor hun reinigingsprobleem en zijn ze verzekerd van de beste aandacht en service.

 

... en dat al dik 25 jaar!

Voldoen aan eisen van Daly, ESH en KOKS

Ian Daly: “Onze vloot moest uitgebreid worden met een machine die multifunctioneel inzetbaar is én aan alle strenge veiligheidseisen van EHS voldoet (ESH: Environment, Health and Safety). 

 

“Onze nieuwe KOKS EcoVac vacuümwagen sluit perfect aan op de wisselende werkzaamheden, biedt variatie qua pompen, voorziet in uitstekende laad- en loscapaciteiten en heeft extra mogelijkheden voor hogedruk. Om de werkzaamheden veiliger én makkelijker te kunnen uitvoeren, zijn er extra voorzieningen op- en ingebouwd, waardoor onze verwachtingen in alle opzichten zijn overtroffen”, aldus Ian Daly.

klantverhaal daly ierland eisen daly esh koks
klantverhaal daly ierland multifunctionele koks ecovac vacuumwagen

Multifunctionele KOKS EcoVac vacuümwagen

 

Om voor de klanten in Ierland 24/7 klaar te staan, wil Daly niet alleen beschikken over gekwalificeerde en ervaren medewerkers, maar ook over gecertificeerde en gespecialiseerde machines.

 

Deze multifunctionele KOKS EcoVac past helemaal in dat plaatje! Deze vacuümwagen is gefabriceerd in de fabriek bij KOKS in Alkmaar, Nederland.

 

Naast de eerder beschreven wensen en eisen, is deze EcoVac vacuümwagen voor Daly natuurlijk ook ADR gekeurd, voorzien van een hogedrukpakket en uitgerust met extra opbergruimte.

 

... "al met al een prachtige aanwinst voor weer vele jaren werkplezier!"

Prettige samenwerking resulteert in passend product

Zo zien we dat prettige samenwerking resulteert in een multifunctionele en veilige vacuümwagen, die helemaal past bij de vloot en werkzaamheden van onze klant Daly. Daar zijn we trots op en dat geven we in de toekomst graag een vervolg!

daly environmental services vacuumwagen koks

Over Daly Environmental Services

Bedrijf: Daly Environmental Services
 

Locatie: Cork, Ierland
 

Type werkzaamheden: Industriële reiniging

 • Tankreiniging;
 • Afvoerreiniging;
 • Slibverwijdering;
 • Hydroreiniging.
 • Verwerking van gevaarlijk afval.

KOKS Materieel 

Partnership: 

Daly Environmental Services en KOKS werken al enige jaren samen. 

Wat is uw ervaring met KOKS?

Wij vinden het altijd leuk om positieve ervaringen te lezen van onze klanten. Dat is de kers op de taart en we werken hier hard voor. Heeft u als bedrijf ook goede ervaringen met KOKS? Deel deze dan met ons!
Wij horen uiteraard graag van u!

"Our high expectations of the new KOKS vacuum truck have been massively exceeded!"

Customer case - Daly Environmental Services (DES) - Ireland

daly environmental services customer case koks

Daly Environmental Services customer story


Ian Daly is CEO and owner of Daly Environmental Services (DES), an Irish company providing tank and drain cleaning services to the pharmaceutical industry, (waste) water companies and petrochemicals. DES has been doing business with KOKS for over two years and the most recent purchase is an EcoVac vacuum truck.

 

Ian Daly: “Our fleet had to be expanded with a multifunctional machine, which also had to meet all of ESH's strict safety requirements.” (ESH: Environment, Health and Safety).

customer case daly environmental services ian daly

''Our high expectations of the new KOKS vacuum truck have been massively exceeded! KOKS has taken our requirements seriously from the very outset and implemented these in a very professional way. The result is a multifunctional machine which meets all strict safety requirements.''

Experience with KOKS

In close cooperation with customer Daly, in which our account manager Sander Vleugel took the lead, all specific desires were discussed and included in the design. By the time the outline was complete, this had to be well thought out in terms of planning and construction. 

 

Ian Daly: “Our requirements have been taken seriously from the start and implemented very professionally. During construction, we remained involved and witnessed the accurate, high-quality construction. Even after construction and delivery, the service will be carried out neatly and intensively.”

 

customer case daly ireland experience with koks
customer case daly ireland tank cleaning drain cleaning koks vacuum truck

Specialist in tank and drain cleaning

Daly Environmental Services (DES) is a reputable Irish company, providing tank and drain cleaning services for, among others, the pharmaceutical industry, (waste) water companies and the petrochemical industry. Sludge removal and hydro cleaning are also part of their activities.

 

Daly is focused on customer service, health and safety. With an extensive fleet of specialized equipment, customers receive an affordable, professional solution to their cleaning problem and are assured of the best attention and service.

 

... and that for over 25 years!

Meeting the Daly, ESH and KOKS requirements


Ian Daly: “Our fleet had to be expanded with a multifunctional machine, which also had to meet all of ESH's strict safety requirements.” (ESH: Environment, Health and Safety). 

 

“Our new KOKS EcoVac vacuum truck fits in perfectly with the changing activities, offers variation in terms of pumps, provides excellent loading and discharging capacities and is equipped with an additional option for high pressure operations. In order to be able to carry out the jobs more safely and easily, some special facilities have been added, which have exceeded our expectations in every respect” says Ian Daly.

customer case daly ireland requirements daly esh koks
customer case daly ireland multifunctional koks ecovac vacuum truck

Multifunctional KOKS EcoVac vacuum truck

 

In order to be available 24/7 for customers in Ireland, Daly not only wants to have qualified and experienced employees, but is also keen on deployment of certified and specialized equipment.

 

This multifunctional KOKS EcoVac fits perfectly into that picture! This vacuum truck is manufactured at KOKS in Alkmaar, the Netherlands.

 

In addition to the desires and requirements described earlier, this EcoVac vacuum truck for Daly is of course also ADR approved, equipped with a high-pressure kit and extra storage space.

 

... "All in all a wonderful acquisition for many years of job satisfaction!"

Pleasant cooperation results in a suitable product

We sense that a pleasant cooperation results in a multifunctional and safe vacuum truck, which fits perfectly into the fleet and activities of our customer Daly. We are proud of that and we would like to continue that in the future!

daly environmental services vacuum tanker koks

About Daly Environmental Services

Company: Daly Environmental Services

Location: Cork, Ireland
 

Type of operations: Industrial cleaning

 • Tank cleaning;
 • Drain cleaning;
 • Sludge removal;
 • Hydro cleaning;
 • Hazardous waste processing.

KOKS equipment

 • KOKS EcoVac (ADR design)
   

Partnership: 

Daly Environmental Services and KOKS have been working together for several years. 

Share your experience with KOKS?

We always enjoy reading positive experiences from our customers. That's the icing on the cake, for which we work very hard. Does your company also have good experiences with KOKS? Please share these with us! We look forward to your esteemed reaction!

"Our high expectations of the new KOKS vacuum truck have been massively exceeded!"

Customer case - Daly Environmental Services (DES) - Ireland

daly environmental services customer case koks

Daly Environmental Services customer story


Ian Daly is CEO and owner of Daly Environmental Services (DES), an Irish company providing tank and drain cleaning services to the pharmaceutical industry, (waste) water companies and petrochemicals. DES has been doing business with KOKS for over two years and the most recent purchase is an EcoVac vacuum truck.

 

Ian Daly: “Our fleet had to be expanded with a multifunctional machine, which also had to meet all of ESH's strict safety requirements.” (ESH: Environment, Health and Safety).

customer case daly environmental services ian daly

''Our high expectations of the new KOKS vacuum truck have been massively exceeded! KOKS has taken our requirements seriously from the very outset and implemented these in a very professional way. The result is a multifunctional machine which meets all strict safety requirements.''

Experience with KOKS

In close cooperation with customer Daly, in which our account manager Sander Vleugel took the lead, all specific desires were discussed and included in the design. By the time the outline was complete, this had to be well thought out in terms of planning and construction. 

 

Ian Daly: “Our requirements have been taken seriously from the start and implemented very professionally. During construction, we remained involved and witnessed the accurate, high-quality construction. Even after construction and delivery, the service will be carried out neatly and intensively.”

 

customer case daly ireland experience with koks
customer case daly ireland tank cleaning drain cleaning koks vacuum truck

Specialist in tank and drain cleaning

Daly Environmental Services (DES) is a reputable Irish company, providing tank and drain cleaning services for, among others, the pharmaceutical industry, (waste) water companies and the petrochemical industry. Sludge removal and hydro cleaning are also part of their activities.

 

Daly is focused on customer service, health and safety. With an extensive fleet of specialized equipment, customers receive an affordable, professional solution to their cleaning problem and are assured of the best attention and service.

 

... and that for over 25 years!

Meeting the Daly, ESH and KOKS requirements


Ian Daly: “Our fleet had to be expanded with a multifunctional machine, which also had to meet all of ESH's strict safety requirements.” (ESH: Environment, Health and Safety). 

 

“Our new KOKS EcoVac vacuum truck fits in perfectly with the changing activities, offers variation in terms of pumps, provides excellent loading and discharging capacities and is equipped with an additional option for high pressure operations. In order to be able to carry out the jobs more safely and easily, some special facilities have been added, which have exceeded our expectations in every respect” says Ian Daly.

customer case daly ireland requirements daly esh koks
customer case daly ireland multifunctional koks ecovac vacuum truck

Multifunctional KOKS EcoVac vacuum truck

 

In order to be available 24/7 for customers in Ireland, Daly not only wants to have qualified and experienced employees, but is also keen on deployment of certified and specialized equipment.

 

This multifunctional KOKS EcoVac fits perfectly into that picture! This vacuum truck is manufactured at KOKS in Alkmaar, the Netherlands.

 

In addition to the desires and requirements described earlier, this EcoVac vacuum truck for Daly is of course also ADR approved, equipped with a high-pressure kit and extra storage space.

 

... "All in all a wonderful acquisition for many years of job satisfaction!"

Pleasant cooperation results in a suitable product

We sense that a pleasant cooperation results in a multifunctional and safe vacuum truck, which fits perfectly into the fleet and activities of our customer Daly. We are proud of that and we would like to continue that in the future!

daly environmental services vacuum tanker koks

About Daly Environmental Services

Company: Daly Environmental Services

Location: Cork, Ireland
 

Type of operations: Industrial cleaning

 • Tank cleaning;
 • Drain cleaning;
 • Sludge removal;
 • Hydro cleaning;
 • Hazardous waste processing.

KOKS equipment

 • KOKS EcoVac (ADR design)
   

Partnership: 

Daly Environmental Services and KOKS have been working together for several years. 

Share your experience with KOKS?

We always enjoy reading positive experiences from our customers. That's the icing on the cake, for which we work very hard. Does your company also have good experiences with KOKS? Please share these with us! We look forward to your esteemed reaction!

"Our high expectations of the new KOKS vacuum truck have been massively exceeded!"

Customer case - Daly Environmental Services (DES) - Ireland

daly environmental services customer case koks

Daly Environmental Services customer story


Ian Daly is CEO and owner of Daly Environmental Services (DES), an Irish company providing tank and drain cleaning services to the pharmaceutical industry, (waste) water companies and petrochemicals. DES has been doing business with KOKS for over two years and the most recent purchase is an EcoVac vacuum truck.

 

Ian Daly: “Our fleet had to be expanded with a multifunctional machine, which also had to meet all of ESH's strict safety requirements.” (ESH: Environment, Health and Safety).

customer case daly environmental services ian daly

''Our high expectations of the new KOKS vacuum truck have been massively exceeded! KOKS has taken our requirements seriously from the very outset and implemented these in a very professional way. The result is a multifunctional machine which meets all strict safety requirements.''

Experience with KOKS

In close cooperation with customer Daly, in which our account manager Sander Vleugel took the lead, all specific desires were discussed and included in the design. By the time the outline was complete, this had to be well thought out in terms of planning and construction. 

 

Ian Daly: “Our requirements have been taken seriously from the start and implemented very professionally. During construction, we remained involved and witnessed the accurate, high-quality construction. Even after construction and delivery, the service will be carried out neatly and intensively.”

 

customer case daly ireland experience with koks
customer case daly ireland tank cleaning drain cleaning koks vacuum truck

Specialist in tank and drain cleaning

Daly Environmental Services (DES) is a reputable Irish company, providing tank and drain cleaning services for, among others, the pharmaceutical industry, (waste) water companies and the petrochemical industry. Sludge removal and hydro cleaning are also part of their activities.

 

Daly is focused on customer service, health and safety. With an extensive fleet of specialized equipment, customers receive an affordable, professional solution to their cleaning problem and are assured of the best attention and service.

 

... and that for over 25 years!

Meeting the Daly, ESH and KOKS requirements


Ian Daly: “Our fleet had to be expanded with a multifunctional machine, which also had to meet all of ESH's strict safety requirements.” (ESH: Environment, Health and Safety). 

 

“Our new KOKS EcoVac vacuum truck fits in perfectly with the changing activities, offers variation in terms of pumps, provides excellent loading and discharging capacities and is equipped with an additional option for high pressure operations. In order to be able to carry out the jobs more safely and easily, some special facilities have been added, which have exceeded our expectations in every respect” says Ian Daly.

customer case daly ireland requirements daly esh koks
customer case daly ireland multifunctional koks ecovac vacuum truck

Multifunctional KOKS EcoVac vacuum truck

 

In order to be available 24/7 for customers in Ireland, Daly not only wants to have qualified and experienced employees, but is also keen on deployment of certified and specialized equipment.

 

This multifunctional KOKS EcoVac fits perfectly into that picture! This vacuum truck is manufactured at KOKS in Alkmaar, the Netherlands.

 

In addition to the desires and requirements described earlier, this EcoVac vacuum truck for Daly is of course also ADR approved, equipped with a high-pressure kit and extra storage space.

 

... "All in all a wonderful acquisition for many years of job satisfaction!"

Pleasant cooperation results in a suitable product

We sense that a pleasant cooperation results in a multifunctional and safe vacuum truck, which fits perfectly into the fleet and activities of our customer Daly. We are proud of that and we would like to continue that in the future!

daly environmental services vacuum tanker koks

About Daly Environmental Services

Company: Daly Environmental Services

Location: Cork, Ireland
 

Type of operations: Industrial cleaning

 • Tank cleaning;
 • Drain cleaning;
 • Sludge removal;
 • Hydro cleaning;
 • Hazardous waste processing.

KOKS equipment

 • KOKS EcoVac (ADR design)
   

Partnership: 

Daly Environmental Services and KOKS have been working together for several years. 

Share your experience with KOKS?

We always enjoy reading positive experiences from our customers. That's the icing on the cake, for which we work very hard. Does your company also have good experiences with KOKS? Please share these with us! We look forward to your esteemed reaction!